Thời gian qua, dịch Covid-19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến đời sống con người, xã hội và cả nền kinh tế thế giới. Thực tế đã cho chúng ta nhiều trải nghiệm bắt buộc, con người phải có những sự thay đổi trong tư duy, suy nghĩ, cách làm việc, đối nhân xử thế… Lúc này, mục tiêu đảm bảo sức khỏe con người, phòng chống dịch bệnh đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của loài người. Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng không những trực tiếp đến sức khỏe người dân và kinh tế, nó còn gián tiếp gây nên những khủng hoảng toàn cầu về ngành y tế.

 

Liên hệ