1. Khẩu trang

Khẩu trang FFP2 – EN149

Khẩu trang KN95 – EN149

Khẩu trang Y tế 3 lớp, 4 lớp (1 lớp giấy kháng khuẩn) - EN14683

Khẩu trang vải kháng khuẩn

2. Găng tay

Găng tay Nitril (có bột và không bột) – EN455

Găng tay Latex (có bột và không bột) - EN455

3. Bộ bảo hộ y tế - EN13795

4. Kính đeo/ Tấm chắn giọt bắn y tế - EN166